Eveleme develeme

Beş kişiden aşağı olmamak üzere çocuklar biraaraya toplanarak bir halka teşkil edecek şekilde otururlar.Bir ebe tayin ederler.Ebe kendi de dahil olduğu halde her kelimesinde sağ elinin şehadet parmağıyla arkadaşlarından birini işaret ederek şu sözleri söyler ; "Eveleme develeme devekuşu kovalama,,çengi çember,miskilli amber,tazı tuzu,kalemenin kızı,ne vakit geldin,yazın geldim,yazılalım ,dizilelim,bir tahtaya dizilelim,ancık boncuk,a çocuk."Ebe."A çocuk" derken parmağıyla işaret ettiği çocukta sözlerini bitirmiş olur.Sözleri bittiği zaman ebenin işaret ettiği çocuk oyundan çıkar.Ondan sonra ebe tekrar söylemeye başlar ve sözlerini her bitirdiği vakit oyundan bir çocuk çıkmak suretiyle oyunda ebeden başka bir çocuk kalır.Oyun tekrar edilirse bu çocuk ebe olur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !